Wij zijn GemeenteBelangen Het Hogeland. Een frisse en enthousiaste club mensen die zich volop inzet om van Het Hogeland een steeds mooier gebied te maken. Wij zijn een échte lokale partij. Dit betekent dat wij een onafhankelijke politieke groepering zijn. Wij zijn niet gebonden aan Haagse of landelijke belangen.

Daardoor kunnen wij zelf bepalen wat goed is voor de gemeente Het Hogeland en zijn inwoners.

Wij zijn constant op zoek naar mensen die mee willen helpen om ons gebied een stukje beter en mooier te maken. Wij zijn ook altijd bereid mee te denken met ideeën die inwoners hebben voor de gemeente. GemeenteBelangen, dat zijn de mensen!

GemeenteBelangen is geen eendagsvlieg. Al vanaf 1946 zijn wij actief in het Hogeland. Eerst in de gemeente Usquert en later ook in Eemsmond, Winsum, Bedum en nu Het Hogeland. Een lokale partij met een rijke historie maar ook met een mooie toekomst voor de boeg.

GemeenteBelangen is een stabiele en enthousiaste partij die op een positieve en constructieve manier vanuit de raad maar ook vanuit de dorpen en buurten wil werken aan een mooie gemeente Het Hogeland waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is.

Bij al ons werk staat centraal dat wij willen werken aan een betere gemeente door zelf te kijken wat goed is voor ons gebied.

GemeenteBelangen wil ook verantwoordelijkheid nemen en als coalitiepartij meewerken aan een mooiere gemeente.

Bij GemeenteBelangen Het Hogeland zijn veel inwoners uit onze dorpen actief.

GemeenteBelangen Het Hogeland kenmerkt zich door een open en laagdrempelig karakter voor alle inwoners van de gemeente. Om deze openheid te versterken houdt de partij het gehele jaar door inloopbijeenkomsten, afwisselend in steeds een ander dorp van de gemeente waar alle inwoners welkom zijn. Zo kan iedereen het hele jaar door ideeën aan ons mee geven en in discussie gaan met ons over actuele zaken die spelen in de eigen woon-werk en leefomgeving waarvan je vindt dat GemeenteBelangen ze moet weten.

GemeenteBelangen kijkt vooruit en wil de gemeente Hogeland nog mooier maken en de leefbaarheid versterken. GemeenteBelangen streeft naar een zorgzame gemeente waar het veilig wonen, werken en ontspannen is en jong en oud mee kan doen in de samenleving.

Onafhankelijke politiek is een stabiele factor in Het Hogeland.

Onze mensen zetten zich hier volop voor in.

Samenvattend:

GemeenteBelangen Het Hogeland is een onafhankelijke partij;

GemeenteBelangen Het Hogeland is een betrouwbare en open partij;

GemeenteBelangen Het Hogeland zoekt de inwoners actief op;

GemeenteBelangen Het Hogeland kenmerkt zich door een open karakter;

GemeenteBelangen Het Hogeland vindt de inbreng van alle inwoners belangrijk;

GemeenteBelangen Het Hogeland zet zich op eigen kracht, zonder subsidies van de overheid, in voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente;

GemeenteBelangen Het Hogeland is ambitieus; wij willen de grootste politieke partij van Het Hogeland zijn en blijven