GemeenteBelangen Het Hogeland is, zoals iedere politieke partij, een vereniging. Het bestuur houdt zich bezig met de continuïteit van de vereniging. Dit houdt in dat de fractie zich volledig kan richten op de politieke activiteiten en het bestuur zich hiermee in principe niet bezighoudt. 

Het bestuur organiseert de algemene ledenvergaderingen en staat aan het hoofd van de vereniging. Ook is het bestuur belast met de ledenadministratie en is het bestuur opdrachtgever van de verschillende commissies binnen GemeenteBelangen.

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden, inclusief een in functie gekozen voorzitter. De overige bestuursleden worden niet in functie gekozen. Het bestuur van GemeenteBelangen Het Hogeland wordt gevormd door:

  • Jaap Nienhuis, voorzitter
  • Germ Martini, secretaris
  • Jan Bouwman, lid
  • Arie Nienhuis, lid
  • Yvonne Eisinga-Moorlach, lid
  • Gerwin Groenewold, lid
  • Yvonne Vreugdenhil, penningmeester

Wilt u iets kwijt aan het bestuur? Stuur dan een mail naar:
bestuur@gb-hethogeland.nl 

Vertrouwenscommissie

Het bestuur heeft een vertrouwenscommissie in het leven geroepen die twee taken heeft. Ten eerste heeft de vertrouwenscommissie de taak om eens per vier jaar een goede kandidatenlijst voor de verkiezingen samen te stellen. Ten tweede is de vertrouwenscommissie een luisterend oor voor raadsleden, fractieassistenten en anderen bij integriteitsvraagstukken of mogelijke conflictsituaties. Voor het geval één van de leden van de vertrouwenscommissie persoonlijk betrokken is bij de situatie, dan heeft de commissie de mogelijkheid om tijdelijk iemand anders als lid van de commissie te benoemen.

De vertrouwenscommissie bestaat uit:

  • Rein Eisinga, voorzitter
  • Thijs van Kleef, lid
  • Henk van der Velde, lid