De afgelopen drie jaar is gebouwd aan de gemeente Het Hogeland. Met vallen en opstaan, en met de ambitie om van dit mooie gebied een aantrekkelijk, aanlokkelijk en uitnodigend gebied te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. GemeenteBelangen is van mening dat we onze gemeente nog verder kunnen ontwikkelen voor onze inwoners. Wij willen het voortouw blijven nemen en voortbouwen op de ambitie en het lef van de afgelopen jaren en werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.


Prachtdorpen

De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar vier grote regionale kernen. Nu is het tijd om de woondorpen aan te pakken en op te knappen richting de toekomst.

Sociaal domein

GemeenteBelangen wil niet accepteren dat er mensen zijn die niet mee kunnen doen in deze maatschappij. De gemeente moet zich inzetten om juist hen een goed sociaal vangnet te bieden.

Fysiek en ruimtelijk domein

GemeenteBelangen ziet met tevredenheid dat de afgelopen jaren een goed begin is gemaakt met de aanleg van (snel)fietsroutes. Hierin kan onze gemeente verder excelleren.

Financiën

Het is zaak om de financiële stabiliteit te bewaken en tegelijkertijd financieel ruimte vrij te maken voor nieuwe ambities.

Hoe werkt de gemeente zelf

GemeenteBelangen ziet nabijheid van de lokale overheid bij haar inwoners niet in fysieke afstand maar in betrokkenheid en het actief naar de inwoners toe komen.

Verkiezingsprogramma_2022:2026