Gewoon, Betrokken en Dichtbij

Wij zijn GemeenteBelangen Het Hogeland. Met onze voeten stevig in de Groninger klei zetten wij ons in om van Het Hogeland een steeds mooier gebied te maken.

Lees het volledig verkiezingsprogramma

In álle dorpen extra woningen bouwen!

Het Hogeland groeit

Er is ruimte in Het Hogeland om honderden woningen extra te bouwen en elk dorp kansen te geven. De trek van stad naar wad en de groei van de Eemshaven moeten we benutten om onze dorpen te versterken en uit te breiden. Starters verdienen kansen op de woningmarkt!

Verloederde dorpsgezichten opknappen

Prachtdorpen

GemeenteBelangen wil dat de gemeente werk gaat maken van het opknappen van de woondorpen en de openbare ruimte en het aangezicht van deze kernen. Niet alleen grote kernen, maar juist kleinere kernen verdienen het om opgeknapt te worden. Wij willen werken aan deze prachtdorpen! Dit is voor ons ook de manier om dorpen mee van het gas af te helpen.

Meer geld naar verkeer en wegen

Fysiek en ruimtelijk domein

GemeenteBelangen wil dat er meer geld beschikbaar komt om de wegen beter te beheren en onderhouden. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gesteld om een tienjarenprogramma fietspaden te kunnen financieren. Een goed ingerichte omgeving zorgt voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

Eemshaven

Eemshaven als katalysator van Het Hogeland

De Eemshaven is een haven van internationaal belang. De haven floreert en groeit en biedt  veel werkgelegenheid. GemeenteBelangen wil dat Het Hogeland zelfbewust werkt aan de toekomst van deze haven.

In álle dorpen extra woningen bouwen!

Het Hogeland groeit

Verloederde dorpsgezichten opknappen

Prachtdorpen

Meer geld naar verkeer en wegen

Fysiek en ruimtelijk domein

Eemshaven

Eemshaven als katalysator van Het Hogeland

Lees al onze speerpunten