Gewoon, Betrokken en Dichtbij

Wij zijn GemeenteBelangen Het Hogeland. Met onze voeten stevig in de Groninger klei zetten wij ons in om van Het Hogeland een steeds mooier gebied te maken.

Investeren in (Groninger) cultuur, taal en erfgoed

Het Hogeland is een culturele parel die extra glans kan gebruiken

Cultuur, erfgoed en toerisme zijn de smaakmakers van onze gemeente. Hier willen wij in investeren. We willen dat de gemeente initiatieven meehelpt en een duwtje in de rug geeft. Wij zien toekomst in onze Groninger cultuur en willen dat breed aanbieden. Erfgoed willen we goed beschermen.

Cultuur

Eemshaven

Eemshaven als katalysator van Het Hogeland

De Eemshaven is een haven van internationaal belang. De haven floreert en groeit en biedt  veel werkgelegenheid. GemeenteBelangen wil dat Het Hogeland zelfbewust werkt aan de toekomst van deze haven.

Energie democratie

Energiedemocratie in plaats van Energietransitie

Energie-democratie, en niet energietransitie is voor GemeenteBelangen het uitgangspunt. De Brusselse klimaatdoelen hebben niet alleen een groot “hoog-over” karakter, als we niet uitkijken worden ze ook hoog-over uitgevoerd zonder dat inwoners er zeggenschap of voordeel bij hebben. We willen voorkomen dat commerciële marktpartijen direct of indirect de energie-touwtjes in handen krijgen.

Sociaal domein

GemeenteBelangen wil niet accepteren dat er mensen zijn die niet mee kunnen doen in deze maatschappij. De gemeente moet zich inzetten om juist hen een goed sociaal vangnet te bieden

Opening Perron 18 Roodeschool 10-12-2022

Investeren in (Groninger) cultuur, taal en erfgoed

Het Hogeland is een culturele parel die extra glans kan gebruiken

Eemshaven

Eemshaven als katalysator van Het Hogeland

Energie democratie

Energiedemocratie in plaats van Energietransitie

Sociaal domein

Lees al onze speerpunten