GemeenteBelangen heeft een aantal lokale uitgangspunten. Dat is de hoofdlijn waaruit wij praktisch werken.


Onafhankelijk

Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor alle kernen in de gemeente Het Hogeland, groot of klein ze verdienen kansen en mogelijkheden.

Betrouwbaar

Wij zijn een open en betrouwbare partij, we kiezen een positieve insteek en bedrijven op die manier politiek om resultaten te boeken voor onze inwoners en het bedrijfsleven.

Inwoners

Wij zoeken de inwoners actief op. Voor ons is dit vanzelfsprekend, omdat de inwoners hun omgeving goed kennen en daardoor weten wat de beste oplossing voor de gemeente is.

Voor iedereen

Wij gaan het liefst uit van de kracht van de inwoners en dorpen, maar komen op voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben, we kiezen voor een samenleving waarin iedereen volop kan meedoen.

Kleinschalig

Wij kiezen binnen onze grote gemeente voor de menselijke maat, herkenbaarheid, kleinschaligheid en bereikbaarheid van voorzieningen. Juist in een grote gemeente is de noodzaak groot om klein te organiseren.

Praktisch

Wij handelen praktisch, we leggen niet op wat moet gebeuren maar kijken naar wat goed is voor Het Hogeland.

Omgeving

Wij hebben een prachtig gebied maar wonen niet in een stiltezone, wij zien volop kansen voor Het Hogeland!