Gemeentebelangen Het Hogeland is voor het schrappen van giften aan kinderen vanuit de verzilverlening

Morgenavond staat de raad van Gemeente Het Hogeland voor de keuze om de Duurzame ontwikkelingsleningen in te stellen en te wijzigen. Gemeentebelangen Het Hogeland is voor het mogelijk maken van verduurzaming van woningen en het voor starters mogelijk te maken een woning te krijgen.

De verzilverlening is op meerdere manieren te gebruiken voor het levensloopbestendig maken van woningen, voor de verduurzaming van de woning en voor een gift aan de kinderen voor de aankoop van een huis. Gemeentebelangen is tegen het gebruiken van de verzilverlening voor de aankoop van huizen. Zo krijgen onze inwoners ongelijke kansen, ook vraagt Gemeentebelangen Het Hogeland zich af of dit taak van de gemeente moet zijn.