Gemeentebelangen het Hogeland stelt vragen over kilometerheffing

Kick Mulder stelt namens Gemeentebelangen Het Hogeland vragen over het voorgenomen besluit om de kilometerheffing in te voeren per 2030. Gemeentebelangen Het Hogeland vreest dat de invoering van dit systeem de inwoners van onze gemeente onevenredig hard raken.