Gemeentebelangen het Hogeland stelt vragen over verschraling winkelaanbod Bedum

Appartementencomplex De Vlijtborg in Bedum is één van de in het oog springende nieuwe panden die vanuit de NPG (nationaal programma Groningen) centrumplannen zijn verrezen. Een schitterend pand op een A-locatie. Onderin het complex is ruimte gecreëerd voor winkelpanden. Het oorspronkelijke plan beoogde kleinschalige winkeliers te huisvesten die streekproducten aanbieden, zoals een kaasboer of slagerij. De eerste bewoners nemen hun intrek in het gebouw, maar met de verhuur of verkoop van de winkelgelegenheden wil het nog niet vlotten. De slager en de drankenhandel die nu aan het Kerkplein in een pand (in eigendom van de gemeente) zitten dat op korte termijn gesloopt zal worden, maken dolgraag de overstap naar De Vlijtborg. Alleen, zo is ons ter ore gekomen, hikken zij aan tegen de stevige huur- dan wel koopprijs aldaar. De levendigheid van de grootse kern van onze gemeente komt zo onder druk te staan. Leegstand en een verdere verschraling van het winkelaanbod in Bedum dreigen. Dit staat haaks op de realisatie van de prachtige plannen.

Naar aanleiding van bovenstaande stelt Gemeentebelangen het Hogeland op grond van artikel 32 van het Reglement van orde van de gemeenteraad namens de fractie de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Bent u het met ons eens dat een verschraling van het winkelaanbod in Bedum voorkomen moet worden?
  2. Is de gemeente, als eigenaar van het oude pand, verantwoordelijk voor de verhuur of verkoop van de nieuwe winkelpanden in Bedum? En zo nee, bij welke partij is dit neergelegd?
  3. Kan het college inzage geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de intrek in De Vlijtborg?
  4. Welke actieve rol kan het college aannemen om te voorkomen dat winkeliers buiten Bedum hun heil gaan zoeken?
  5. Kan het ondernemersfonds hierin nog iets betekenen?
  6. Hoe kijkt het college aan tegen het verkoop/verhuurproces tot nu toe en welke lessen zijn daaruit te trekken voor vergelijkbare projecten elders in Bedum of in de gemeente?