Marjan Stel stelt schriftelijke vragen omtrent Berg Calvaria

Schriftelijke vragen Berg Calvaria Roodeschool

Namens GB heeft Marjan Stel schriftelijke vragen gesteld omtrent Berg Calvaria in Roodeschool. Niet alleen de verloederde staat van het pand, maar sinds de decemberstorm is ook door loszittend en rondvliegend glas de veiligheid rondom het gebouw in het geding. Een grote bron van zorg en ergernis voor de inwoners van het dorp.

De belangrijkste vragen die zijn gesteld:

-Bent u het met ons eens dat de onveilige situatie rondom en de verloedering van dit pand de 

leefbaarheid in Roodeschool schade kan toebrengen?

-Begrijpt u de zorgen van de inwoners omtrent de veiligheid en verloedering van dit pand?

-Kunt u zich voorstellen dat de inwoners dringend verzoeken om passende maatregelen te treffen, 

 zodat de ontstane onveilige situatie wordt opgeheven?

-Welke rol kunt/ gaat u hierin oppakken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *