Gemeentebelangen Het Hogeland Fel Tegen Vestiging Kerncentrale in Eemshaven

De gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland heeft zich uitgesproken tegen de mogelijke vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven. “GemeenteBelangen Het Hogeland heeft dit standpunt al tientallen jaren als kernwaarde en hecht aan dit standpunt”, zegt fractievoorzitter Roelf Torringa.

Volgens Gemeentebelangen Het Hogeland zou de bouw van een kerncentrale een rem zetten op zowel lopende als toekomstige ontwikkelingen in de Eemshaven, met name op het gebied van duurzame energie zoals waterstofproductie. De huidige energieproblematiek in Nederland zal binnen 10 tot 15 jaar niet opgelost worden door een kerncentrale in de Eemshaven. Bedrijven in de regio benadrukken de nutteloosheid van dit initiatief voor de huidige energievraagstukken, aldus de partij.

De partij maakt zich zorgen over de negatieve invloed die een kerncentrale zou hebben op het woongebied in Noordoost Groningen. Dit gebied heeft te maken met veel sociale en economische uitdagingen. Daarbij zou een kerncentrale het gebied minder aantrekkelijk maken om te wonen. Daarnaast wijst de partij op de on-bespreekbaarheid van het opslaan van kernafval in de zoutkoepels bij Pieterburen. Gemeentebelangen Het Hogeland beschouwt dit als een groot en onaanvaardbaar risico voor de regio.

De problematiek van aardbevingen door gaswinning blijft een urgent onderwerp in de provincie Groningen. In de gemeente Het Hogeland zijn nog vele actieve gaswinningslocaties terwijl de provincie als geheel er nog meer actieve locaties telt. Bovendien blijven de Duitse buren aardgas winnen onder het stroomgebied van de Eems, wat extra uitdagingen met zich meebrengt. “Volgens het Eems-Dollardverdrag, dat al vierhonderd jaar oud is, ligt de Duitse grens dichtbij de Nederlandse zeedijk. Onze oosterburen zijn niet gebonden aan de stop op aardgaswinning uit het Groningen-veld, wat het risico met aardbevingsproblematiek voor ons onoverzichtelijk maakt.”, zegt Roelf Torringa.

Tot slot wijst Gemeentebelangen Het Hogeland op de risico’s voor het Unesco Werelderfgoed Waddenzee. “Kerncentrales hebben veel open zeewater nodig voor koeling, wat een groot risico op radioactieve vervuiling met zich meebrengt. Een calamiteit zou desastreuze gevolgen hebben voor dit kwetsbare gebied, die in het niet vallen bij de aardgasproblematiek.” aldus de partij.

Gemeentebelangen Het Hogeland blijft zich inzetten voor duurzame en veilige oplossingen voor de energieproblematiek en roept op tot een toekomstgericht beleid dat geen onacceptabele risico’s neemt met het welzijn van de regio en haar inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *