Gemeentebelangen Het Hogeland zet zich in voor Onderdendam

Op initiatief van Gemeentebelangen Het Hogeland komt er geld voor overleg en planvorming voor de verkeersproblematiek in Onderdendam

Het is al lange tijd duidelijk dat de verkeersafwikkeling in Onderdendam een probleem is. Nu nadert de Melkweg bij Bedum zijn voltooiing en de Novaweg in Winsum is al in gebruik genomen. Daarnaast komen er in tien jaar 800 woningen bij. Dit leidt tot veel meer verkeer. Daar is Onderdendam niet op berekend.

Gemeentebelangen vindt dat het gesprek over een duurzame oplossing met de provincie Groningen moet worden voortgezet. En wij vinden dat met het beschikbaar stellen van geld we blijk geven van onze serieuze bedoeling de verkeerssituatie grondig aan te pakken en de leefbaarheid van het dorp te waarborgen.

Daarom heeft Gemeentebelangen Het Hogeland een motie ingediend voor het overhevelen van geld, overgebleven bij de aanleg van de Novaweg, naar Onderdendam. De voltallige gemeenteraad heeft dit voorstel gesteund.

Gemeentebelangen Het Hogeland: Gewoon, Betrokken en Dichtbij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *