Eemshaven als katalysator van Het Hogeland

De Eemshaven is een haven van nationaal en internationaal belang. De haven floreert en groeit en biedt  veel werkgelegenheid. GemeenteBelangen wil dat Het Hogeland zelfbewust werkt aan de toekomst van deze haven.

De Eemshaven is een haven van nationaal en internationaal belang. De haven floreert en groeit en biedt veel werkgelegenheid. GemeenteBelangen wil dat Het Hogeland zelfbewust werkt aan de toekomst van deze haven.

De haven is opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en gaat in de toekomstige energievoorziening een grote rol spelen. De gemeente Het Hogeland moet ruimte geven aan de uitbreiding van deze haven.  Wij willen dat de gemeente dit doet vanuit een breed perspectief en daarbij de vraag stelt; wat vraagt de Eemshaven van ons, en wat kan onze gemeente de Eemshaven bieden.

De gebiedsontwikkeling Eemshaven die nu, met gestelde randvoorwaarden is ingezet moet onverkort worden doorgevoerd. Een compensatie/garantieregeling voor de omliggende dorpen (Oudeschip, Koningsoord, Polen, Heuvelderij) is essentieel. Het open planproces moet alle ruimte krijgen zodat de omgeving zelf de toekomst van dit gebied kan vormgeven. GemeenteBelangen heeft meegegeven dat er een Landbouweffectrapportage moet worden opgesteld.

Het Hogeland moet de waterstofeconomie omarmen en hierin koploper worden. Wij beseffen ons dat ruimtelijke consequenties hiervan groot kunnen zijn. Het is daarom gewenst om breed te kijken naar alle ontwikkelingen die spelen rond de Eemshaven. Hiervoor is het noodzakelijk dat onze gemeente een goede positie krijgt aan de overlegtafels die ertoe doen. En dat de gemeente op een volwaardige wijze deel kan nemen aan deze overleggen.

In dit kader moet de gemeente zich, bij de aanlanding van wind op zee naar Eemshaven (VANOZ/ VAWOZ), inspannen om overlast voor landeigenaren zo minimaal mogelijk te maken. GemeenteBelangen heeft steeds gepleit voor een corridor onder de wadden en land om de kansen voor de Eemshaven zo gunstig mogelijk te laten zijn in de ruimtelijke trajecten die nu lopen. Ook verminderen we daarmee overlast op land.  

Door de grootschalige aanlanding van windstroom in de Eemshaven ontstaan kansen in andere projecten. Als er een koppeling gemaakt kan worden met Noord-Gastransport ontstaat er een nieuwe horizon om de infrastructuur rond NGT aan te pakken. Verwijdering van het gascondensaatoverlaadstation in Roodeschool is al jaren onze innige wens. Als miljardeninvesteringen aanstaande zijn moet er toch een mogelijkheid zijn om het NGT station te sluiten.

Ook zien wij kansen voor een Eemshaven Energie Centrum. Binnen de ontwikkeling van de Oostpolder zouden mogelijkheden aanwezig moeten zijn om samen met scholen, bedrijven en inwoners het verhaal van de havenontwikkeling, de landbouw, gaswinning, waterstof en windenergie te vertellen. Laten we inspireren met- en trots zijn op deze ontwikkelingen!

Groningen Seaports

GemeenteBelangen ziet dat de beheersstructuur (governance) van de GR (Gemeenschappelijke Regeling) Groningen Seaports niet meer van deze tijd is. Deze moet aangepast worden. De (lokale) overheid moet ten allen tijden grip  houden op de ontwikkelingen bij Groningen Seaports en is daartoe vanuit de rol van aandeelhouder het best in staat. Geen grondverkoop meer in de Eemshaven, alleen nog grond uitgeven in erfpacht!