Prachtdorpen

De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar vier grote regionale kernen. Nu is het tijd om de woondorpen aan te pakken en op te knappen richting de toekomst.

GemeenteBelangen wil dat de gemeente werk gaat maken van het opknappen van de woondorpen. Dit gaat hand in hand met woningbouw waardoor deze dorpen economisch-maatschappelijk een sprong voorwaarts maken, met respect voor de geschiedenis en met een vernieuwend karakter. Daarvoor moet een programma ‘prachtdorpen’ ingericht worden naast de al bestaande centrumplannen. In dit programma kunnen deze dorpen als eerste toekomstbestendig worden ingericht en ontsloten. In een aantal dorpen zal dit aansluiten op de versterking en het gasloos maken van woningen. Samenwerking met het dorp is een duidelijke voorwaarde. Succesvolle voorbeelden van vastgoedverbetering, verhuizing en transformatie van winkelpand naar woningen zijn de projecten Dynamiek aan het Lint en de Centrumplannen.  Deze kunnen  als inspiratie dienen voor mogelijke subsidieverstrekking waarbij gewenste ontwikkelingen en functies samen worden gebracht op nieuwe plekken. Laat Het Hogeland hierin koploper worden, dit verdienen onze dorpen. 

GemeenteBelangen wil dat de gemeente snel start met een pilot ‘prachtdorp’ om dit hierna breed uit te rollen. Externe fondsen kunnen hierbij ook benut worden voor planvorming (Flexpool provincie Groningen / NPG gelden).

Dorpen en Ondernemersfonds doorontwikkelen

GemeenteBelangen is de bedenker van deze twee fondsen. Wij zijn trots op de totstandkoming ervan en menen dat dit duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van het ondernemersklimaat en het leefklimaat in onze dorpen.  We zijn erg blij met dit resultaat en zijn vooral benieuwd  hoe inwoners het dorpenfonds ervaren en waar zij verbeterpunten zien. Wij willen jaarlijks zien wat er met de middelen gebeurt. Voorlichting over de uitgevoerde plannen in de dorpen helpt hierbij. De komende college periode moeten de fondsen gecontinueerd blijven. Geen extra bezuinigingen op deze fondsen! We willen de fondsen structureel in de begroting onder brengen.