Lauwersmeergebied

GemeenteBelangen wil dat er een structureel programma Lauwersmeergebied door de gemeente wordt ontwikkeld. Recreatief liggen hier kansen in combinatie met natuurbeleving en de vestiging van het Wereld Erfgoed Centrum (WEC).

Een tweede versie van Proloog moet kansen bieden om dit gebied beter haar kracht te laten tonen. Innovatie, experimenten en ambitie zijn hierbij voor GemeenteBelangen de steekwoorden met respect voor de status van Dark Sky en het natuurgebied.

De gemeente Het Hogeland wordt geconfronteerd met toenemende parkeerdruk voor het eiland Schiermonnikoog. Een goede buur is weliswaar beter dan een verre vriend…. Maar het noaberschap zou meer inhoud kunnen krijgen als er vanuit Schiermonnikoog meegewerkt wordt aan de ambities van Het Hogeland rondom parkeren op Lauwersoog en in het Lauwersmeergebied.

De Haven van Lauwersoog maakt een duurzame ontwikkeling door. De afgelopen jaren is door samenwerking al veel tot stand gebracht. Wij willen verkennen hoe we deze haven verder kunnen door-ontwikkelen. Met het markeren van deze haven kunnen we dit gebied beter bekend maken. Het WEC kan hier de toon zetten als ze goed met haar buren in overleg treedt en blijft!